Tim Arnold AV

Filmmaker

KitKat - Katapult TVC

KitKat - Katapult TVC

Commercial

KitKat - Katapult TVC

KitKat TVC adaptation + addon for the Dutch market. Incl. OLV and TV bumper.

Social assets:Client: Nestlé
Agency: Wunderman Thompson Amsterdam